บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันปี ค.ศ.1971 รวมปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี โดย นาย เทอดศักด์ ธนาดิเรก เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท โดยจดทะเบียนการค้าด้วยทุนจดทะเบียน มูลค่า 2,000,000 (สองล้านบาท)

ท.ธนารัฐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 7/17-18 หมู่ที่ ถนน บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ประกอบกิจการซื้อขายอะไหล่ของอาวุธ ยุทธปัจจัย รถถัง เรือรบ เครื่องบิน
และอากาศยานทุกประเภท ซื้อขายเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เครื่องชั่ง ตวง วัด
เครื่องตรวจสอบรอยร้าว น้ำยาเคมี ที่เป็นของเหลว ของแข็งและก๊าซ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
และเครื่องมืออีเล็กโทรนิคทุกชนิด น้ำมันเบนซินทุกชนิด น้ำมันก๊าด น้ำมันพืช ทินเนอร์ สี น้ำมันหล่อลื่น และไขข้นจารบีที่ใช้ในเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องบิน
ด้วยวิสัยทัศน์ ท.ธนารัฐ ที่กว้างไกล ผนวกกับความสามารถทางด้านการค้า และประสบการณ์
ของประธานบริษัท บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์
สินค้าด้านหลายประเภทให้กับหลายๆ หน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ซึ่งบริษัทก็ได้
เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้า ที่มีคุณภาพของหลายบริษัท ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภท จาระบี
น้ำมันหล่อลื่น ของบริษัท  เชลล์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้เซ็นส์สัญญากับผู้ค้ากับบริษัท เชลล์

www.TDhanrath.com© 2006