จากความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันปิโตเลียม เราจึงเป็นผู้จัดหาน้ำมันต่างๆให้กับ หลายๆหน่วยงานทั้งของทางราชการและเอกชน ซึงเราได้เซ็นส์สัญญากับทางบริษัท Shell เพื่อเป็นผู้จัดหาแลtเพียงผู้เดียวให้กับหลายๆหน่วยงานราชการ
และไม่ใช่เพียง Shell เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น ที่เราเซ็นส์สัญญา ในการเป็นผู้ค้าเรายังได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าของ บริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำมันและสารหล่อลื่นอีกหลายๆ เช่นกัน อาทิเช่น บริษัท Anderol Inc, Dow Corning และบริษัทอื่นๆอีกมาก


Market Researches

เชลล์ได้เริ่มกิจกรรมสำรวจหาปิโตรเลียม ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยจัดตั้ง บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการ และในปี พ.ศ. 2524 ก็ได้มีการค้นพบแหล่งน้ำมันในเชิง พาณิชย์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
และได้รับพระราชทานนามว่า "แหล่งน้ำมันสิริกิติ์" น้ำมันดิบที่ผลิตจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์นี้ ได้ชื่อว่า "น้ำมันดิบเพชร" ตามชื่อของจังหวัด การปฏิบัติงานในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์เป็นไปใน ลักษณะกิจการร่วมทุนระหว่าง ไทยเชลล์ กับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้วันละ 20,000 บาร์เรล และน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์นี้มีบริษัท ปตท. จำกัด
www.TDhanrath.com© 2006